Verzenden & Retourneren

Verzenden & retourneren

Hoe kan ik retourneren?

Voorwaarden retourneren

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Stappenplan retourneren en ruilen 

In het geval dat u geen Mobieletelefoonhoesje.nl account heeft kunt u retourneren via ons herroepingsformulier. Let op: dit is alleen mogelijk als uw retourzending aan de ‘’voorwaarden retourneren’’ voldoet.

1. Download het Retourformulier.
2. Print het formulier en vul zo volledig mogelijk in. Voor omruilingen graag de artikelcode erbij vermelden voor het gewenste hoesje/accessoire.
3. Plaats het ingevulde formulier samen met het/de artikel(en) die u retourneert in dezelfde verzenddoos als waarin de bestelling geleverd is. LET OP: Als u uw bestelling retourneert en het niet onze fout/schuld is bijvoorbeeld verkeerde model of kleur gekocht, zijn deze voor uw eigen rekening.
4. Terugbetaling wordt binnen 14 dagen na het melden van retour teruggestort naar opgegeven rekening. (Terugbetaling wordt verricht, nadat het retour binnen is)

Uitzonderingen

Niet alle producten kunnen worden geretourneerd. De volgende producten vallen niet onder de bedenktijd:

-       Artikelen die slechts eenmaal kunnen worden gebruikt zoals screenprotectors (mits de verpakking ongeopend is).
-       Artikelen die, buiten onze schuld, beschadigd of incompleet zijn.
-       Artikelen waarvan de verpakking niet aanwezig of (ernstig) beschadigd is (het verwijderen van het folie is hierbij niet erg).
-       Artikelen die niet opnieuw kunnen worden gebruikt om hygiënische redenen zoals headsets en - oordopjes (mits de verpakking is geopend).

Hebt u nog verdere vragen?

Dan kunt u ons telefonisch, per email of via onze contact formulier bereiken.

Telefoon: 06 40 83 92 98
E-mail: [email protected]

Klik hier om het retourformulier te downloaden!